Gwarancja i reklamacja

 

Kupując meble do salonu naszej produkcji, otrzymujesz 24 miesięczna gwarancję na dany produkt. Jeśli w przeciągu tego okresu ujawnią się wady fizyczne, prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego:

Meble Marzenie Węgłowski i Stryjakiewicz sp.j.

Opatów, ul. Bolesławiecka 14 a

63-645 Łęka Opatowska

 

W zgłoszeniu powinny być zawarte Twoje dane (imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy), dowód zakupu towaru oraz informacja, kiedy i gdzie został dokonany zakup. W przypadku kiedy jesteś przedsiębiorcą, zgłoszenie reklamacji na nasze meble powinno dodatkowo zawierać Twój numer NIP i REGON. Napisz również, czy oczekujesz od nas abyśmy naprawili lub wymienili uszkodzoną część, czy wymienili towar na nowy, wolny od wad.

Dla rozpoznania reklamacji, Twoje zgłoszenie powinno zawierać opis wady, okoliczności jej powstania oraz zdjęcie. Ważne jest również, aby zaznaczyć, czy jest to zgłoszenie na podstawie udzielonej gwarancji czy rękojmi. Nie musisz się jednak przejmować, jeśli Twoje zgłoszenie będzie niekompletne, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy  abyś mógł uzupełnić brakujące informacje.

Termin rozpatrzenia Twojej reklamacji to 30 dni naliczane od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia. O rozstrzygnięciu poinformujemy Cię pisemnie. Jeśli zostanie ona nieuwzględniona, wszelkie przyczyny i motywy takiej decyzji opiszemy w zrozumiały sposób.

Jeśli zgłoszona reklamacja wymaga dokonania oględzin na miejscu, poinformujemy Cię o takiej potrzebie. Wtedy uzgodnimy termin odpowiadający zarówno Tobie, jak i nam. W przypadku gdy zachowanie tego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od nas, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia nowej daty.

Zastrzegamy sobie prawo do możliwości dodatkowej weryfikacji zasadności w toku naprawy gwarancyjnej, nawet jeśli reklamacja na meble została uznana za uzasadnioną.

Możemy Cię zagwarantować, że z naszej strony przykładamy ogromną wagę do jakości naszych produktów, abyś Ty był zadowolony z zakupu mebli do salonu naszej marki. Przy produkcji kanap, rogówek, rozkładanych wersalek i foteli, korzystamy z materiałów najwyższej jakości.